×

Last ned ønsket informasjon

- Prospekt Øvre Åsen: Last ned prospekt >

- Prisliste/salgstatus, for Salgstrinn 1 og 2 (02.06.2021): Last ned prisliste >

- Budskjema (kontakt gjerne megler for hjelp): Last ned budskjema >

 

Annet

- Utkast til Sameievedtekter: Fås av megler

- Stipulerte felleskostnader: Fås av megler

Oppdragsansvarlig:

Trond-Erling Jensen
Leder nybygg/prosjekt

Tlf.: 982 80 882
E-post: trond-erling.jensen@eiendomsmegler1.no


Rebekka Lorentzen
Saksbehandler/Salgskoordinator

Tlf.: 906 75 430
E-post: rebekka.lorentzen@em1nn.no


EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS
Fredrik Langes gate 19/21
9298 Tromsø
Org.nr. 913 262 041

Slik går du frem

1. Fyll ut bindende budskjema (foreløpig kjøpsavtale). 

2. Etter selgers aksept innkalles kjøper til kontraktsmøte hos megler for signering av fullstendig kontrakt med vedlegg. Innen 14 dager etter kontraktssignering plikter kjøper å framlegge gyldig finansieringsbevis fra bank.

3. Forskudd på 50.000,- innbetales straks etter at selger har stilt garanti etter bustadoppføringslova § 12.

4. Resterende del av kjøpesummen, samt omkostninger, betales senest 1 virkedag før overtakelse av boenheten.

5. Tilleggsleveranser eller bygningsmessige endringer avtales og faktureres direkte mellom kjøper og utbygger eller entreprenør/ underentreprenør og forfaller senest ved innbetaling av sluttoppgjøret. Eventuelt håndterer oppgjørs-megler tilleggene i sluttoppstilling i forbindelse med overtakelse. Selger har intet ansvar for endringer som avtales mellom kjøper og entreprenør.
Selger har heller intet ansvar for evt. forsinket levering, eller mangler på overleveringsdato i den grad dette kan henføres til å være konsekvenser av endringer kjøper har avtalt med entreprenører.